Jak piszemy: nie jest czy niejest - razem czy osobno?

nie jest

Poprawna pisownia

niejest

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie jest” (pisownia rozłączna).


W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników).

Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

To nie jest dobra pora na kłótnię.
Tu nic nie jest na swoim miejscu.
To nie jest twoja sprawa!

Komentarze

~ UwU Baca
1/26/23, 2:56 PM
UwU nie pomaga
~ Elo
4/14/22, 9:20 AM
Siema