Jak piszemy: nie mam czy nie posiadam?

nie mam

Zależy od kontekstu

nie posiadam

Zależy od kontekstu

Obie formy należy uznać za poprawne, z zastrzeżeniem, że poprawność formy nie posiadam zależy od kontekstu, w jakim została ona użyta.

 

Czasownik posiadać stosuje się wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów o dużej wartości materialnej. 

Przykłady:

Nie posiadam dużego majątku.

Nie, nie posiadam najnowszego modelu Rolls-Royce’a.

 

Błędem będzie natomiast połączenie czasownika posiadać z:

  • rzeczownikiem abstrakcyjnym, np. Nie posiadam żadnych wad;
  • rzeczownikiem o małej wartości materialnej, np. Nie posiadam długopisu
  • podmiotem nieosobowym, np. Szkoła nie posiada wystarczającej liczby klas

 

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach poprawne będzie użycie formy nie mam. 

Przykłady:

Nie mam uwag (nie mam + wyrażenie abstrakcyjne).

Nie mam kanapki (nie mam + przedmiot o niskiej wartości materialnej).

Nie mam czarnego Porsche (nie mam + przedmiot o dużej wartości materialnej).

Szpital nie ma odpowiedniego wyposażenia (podmiot nieosobowy + nie mam). 

Komentarze