Jak piszemy: nie mniej czy niemniej – razem czy osobno

nie mniej

Zależy od kontekstu

niemniej

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Nie mniej – tak samo, przynajmniej, minimum. Często występuje ze spójnikiem niż lub niżeli (np. Nie mniej niż połowa).

Nie mniej pisane rozdzielnie to połączenie partykuły nie z przysłówkiem mniej. Oznacza to, że zgodnie z zasadami ortograficznymi nie jako wykładnik zaprzeczenia pisane jest osobno z przymiotnikami, przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym.

Przykłady:

Wstępne ustalenia donoszą, że w napadzie brało udział nie mniej niż pięć osób.
Raport wykazał, że nie mniej niż 80% krajów na świecie jest zadłużonych.


Niemniej jest spójnikiem przyłączającym zdanie lub wyrażenie, którego treść jest niezgodna z tym co można wywnioskować z wcześniejszego kontekstu i znaczy tyle, co ale, mimo to (tego).

Przykłady:

Niemniej jednak w tej kwestii miał sporo racji.
Nie stać nas na Waszą ofertę, tym niemniej konieczna jest negocjacja ceny.

Komentarze