Jak piszemy: nie możliwe czy niemożliwe – razem czy osobno?

niemożliwe

Poprawna pisownia

nie możliwe

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

"Niemożliwe" to zwrot wyrażający przekonanie, że to, o czym mowa, nie stało się lub się nie stanie.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jakie?) możliwe, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

 

Przykłady:
To było niemożliwe do osiągnięcia w takim terminie.
Chciała, żeby niemożliwe stało się możliwe.
To, co wydawało się niemożliwe do wykonania, zawsze go fascynowało.

Komentarze