Jak piszemy: nie nalegam czy nienalegam - razem czy osobno?

nie nalegam

Poprawna pisownia

nienalegam

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie nalegam”  (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników). Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

Nie nalegam, ale obydwoje byśmy na tym skorzystali.
Nigdy nie nalegam, gdy ktoś mi odmawia.
Nie nalegam, to twój wybór.

Komentarze