Jak piszemy: nie pisać czy niepisać - razem czy osobno?

nie pisać

Poprawna pisownia

niepisać

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie pisać” (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników).

Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

Mógł nie pisać testu, ale jednak napisał.
Musiała spać, żeby nie pisać, pisanie miała we krwi, robiła to ciągle.
Nie pisać po ławkach! – krzyknął nauczyciel.

Komentarze