Jak piszemy: nie posiadam czy nieposiadam - razem czy osobno?

nie posiadam

Poprawna pisownia

nieposiadam

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie posiadam” (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników). Tak jest również w tym przypadku.

Sfomułowanie "nie posiadam" jest formą poprawną, jednak zaleca się zamieniać je na "nie mam", co brzmi naturalnie.

 

Przykłady:

Nie posiadam majątku.

Jeszcze nie posiadam tego certyfikatu.

Nie posiadam akcji tej firmy.

Komentarze