Jak piszemy: nie rozumiem czy nierozumiem - razem czy osobno?

nie rozumiem

Poprawna pisownia

nierozumiem

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to „nie rozumiem” (pisownia rozłączna).

 

W języku polskim partykułę przeczącą nie z czasownikami zapisujemy rozłącznie (wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rzeczowników). Tak jest również w tym przypadku.

 

Przykłady:

Nie rozumiem języka francuskiego.
Mówisz tak niewyraźnie, że nie rozumiem ani słowa.
Od dawna nie rozumiem jej fascynacji operą.

Komentarze