Jak piszemy: nie śmieszne czy nieśmieszne – razem czy osobno?

nieśmieszne

Poprawna pisownia

nie śmieszne

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Nieśmieszne, czyli coś, co nie jest zabawne.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jakie?) śmieszne, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

Taki przymiotnik występuje niezwykle rzadko, ponieważ nie brzmi zbyt dobrze. Lepiej użyć sformułowania "nie było śmieszne/nie jest śmieszne".

 

Przykłady:
Nieśmieszne, a nawet żenujące były historie, które opowiadał.
To nieśmieszne i nietaktowne.
Żarty były nieśmieszne i obrażały wielu ludzi.

 

Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np.: To było nie śmieszne, lecz przezabawne.

Komentarze