Jak piszemy: nie stwierdzono czy niestwierdzono - razem czy osobno?

nie stwierdzono

Poprawna pisownia

niestwierdzono

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “nie stwierdzono”. 

 

"Nie stwierdzono" - nie uznano czegoś za pewne, nie uznano istnienia danego stanu rzeczy. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego partykułę nie z nieosobowymi formami czasowników zakończonymi na -no, -to piszemy oddzielnie. 

 

Przykłady:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W badaniach nie stwierdzono obecności guza nowotworowego. 

Podczas kontroli trzeźwości w organizmie kierowcy nie stwierdzono zawartości alkoholu.  

Komentarze