Jak piszemy nie typowe czy nietypowe – razem czy osobno?

nietypowe

Poprawna pisownia

nie typowe

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Nietypowe to rzadko spotykane, niemające typowych cech.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jakie?) typowe, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

 

Przykłady:
Buty były nietypowe.
Nietypowe zachowanie wzbudziło jej zainteresowanie.
Te nietypowe zajęcia mają wielu zwolenników.

 

Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np.: To było nie typowe, lecz wyjątkowo oryginalne.

Komentarze