Jak piszemy: nie wiedza czy niewiedza – razem czy osobno

niewiedza

Poprawna pisownia

nie wiedza

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem rzeczownika niewiedza jest pisownia łączna.

Niewiedza, czyli brak dostatecznej wiedzy na jakiś temat, brak wiadomości o czymś, niedouczenie, niedoinformowanie, nieświadomość, ignorancja, itp.

Zapis łączny wyjaśnia prosta zasada ortograficzna, która mówi, że nie z rzeczownikami piszemy razem.

Przykłady:

To niewiedza doprowadziła ją do tej niezręcznej sytuacji.
Niewiedza nie jest wymówką.
Niewiedza sprawia, że ludzie ciągle wierzą w zabobony.

 

Komentarze