Jak piszemy: nie wiele czy niewiele – razem czy osobno?

niewiele

Poprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia łączna.

 

"Niewiele" w połączeniu z rzeczownikami w dopełniaczu oznacza niewielką, niewystarczającą liczbę lub ilość czegoś, zaś z czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami określa niewielki stopień lub zakres czegoś.

Zasadniczo partykułę "nie" jako wykładnik zaprzeczenie przed zaimkami zapisujemy osobno, jednak "niewiele" należy do wyjątków, które należy pisać łącznie.

UWAGA: zależnie od kontekstu "niewiele" może być klasyfikowane jako liczebnik, czyli pojęcie niepodające dokładnej liczby przedmiotów, a jedynie określające ją w przybliżeniu, ogólnikowo lub jako przysłówek stopnia i miary, gdy jest określeniem przymiotnika.

 

Przykłady:

Niewiele czasu pozostało do końca meczu, a drużyny ciągle remisują.
Niewiele mam do stracenia, więc zaryzykuję.
Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Komentarze

~ Ksjsj
2/25/24, 11:05 PM
Świetne, dziękuję.
~ Maths
11/22/20, 10:17 AM
thank
~ Ice
6/8/20, 4:28 PM
Thank you
~ Ala
5/12/20, 5:43 AM
Super dzięki
~ 1
11/18/18, 4:54 PM
nie rozumiem