Jak piszemy: nie wiele czy niewiele – razem czy osobno

niewiele

Poprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia łączna.

Niewiele w połączeniu z rzeczownikami w dopełniaczu oznacza niewielką, niewystarczającą liczbę lub ilość czegoś, zaś z czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami określa niewielki stopień lub zakres czegoś.

Zasadniczo partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenie przed zaimkami zapisujemy osobno, jednak niewiele należy do wyjątków, które należy pisać łącznie.

UWAGA: Zależnie od kontekstu niewiele klasyfikowane może być jako liczebnik, czyli pojęcie niepodające dokładnej liczby przedmiotów, a jedynie określa ją w przybliżeniu, ogólnikowo lub jako przysłówek stopnia i miary, gdy jest określeniem przymiotnika.

Przykłady:

Niewiele czasu pozostało do końca meczu, a drużyny ciągle remisują.
Niewiele mam do stracenia, więc zaryzykuję.
Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii.

Komentarze

~ 1
11/18/18, 4:54 PM
nie rozumiem