Jak piszemy nie zadbany czy niezadbany – razem czy osobno?

niezadbany

Poprawna pisownia

nie zadbany

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

"Niezadbany" to antonim (przeciwieństwo) przymiotnika "zadbany". Określa się nim kogoś lub coś o zaniedbanym wyglądzie, złym stanie.

Lepiej jednak używać przymiotnika "zaniedbany".

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jaki?) zadbany, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Niezadbany ogród stracił swój urok.
Był niezadbany i wyglądał na porzucony.
Taki niezadbany chcesz iść do szkoły?

Komentarze