Jak piszemy: nie zdrowe czy niezdrowe – razem czy osobno?

niezdrowe

Poprawna pisownia

nie zdrowe

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

"Niezdrowe" to świadczące o złym stanie zdrowia, a także szkodliwe dla zdrowia.

Poprawny zapis wyjaśnia reguła pisowni partykuły nie z poszczególnymi częściami mowy: nie + (jakie?) zdrowe, a więc nie z przymiotnikami zapisujemy zawsze łącznie.

 

Przykłady:
Pączki są bardzo niezdrowe.
Niezdrowe jest długie siedzenie przy komputerze.
To niezdrowe jeść tyle słodyczy.

 

Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np.: To śniadanie było nie zdrowe, lecz najzdrowsze na świecie.

Komentarze