Jak piszemy: nieaktualne czy nie aktualne - razem czy osobno?

nieaktualne

Poprawna pisownia

nie aktualne

Niepoprawna pisownia

W przymiotniku "nieaktualne" stosujemy pisownię łączną z partykułą "nie".

 

Nieaktualne – takie, które nie dotyczy teraźniejszości, nie dotyczy warunków, które panują w danym momencie. Przymiotnik ten wskazuje także na coś, co już wyszło z użycia.

Co do zasady partykułę "nie" w połączeniu z przymiotnikami zapisujemy razem. Wyjątek stanowią jedynie połączenia z przymiotnikami stopniowanymi rozpoczynającymi się od wielkiej litery (pochodzącymi od nazw własnych) oraz sytuacja, w której partykuła stanowi wyraźne i stanowcze zaprzeczenie.

 

Przykłady:

Masz nieaktualne informacje – Jacek i Wanda już od roku nie są małżeństwem.

Te rozkłady jazdy są nieaktualne.

Nieaktualne dane sondażowe spowodowały zamieszanie wśród kandydatów na prezydenta.

Komentarze