Jak piszemy: niebawem czy nie bawem - razem czy osobno?

niebawem

Poprawna pisownia

nie bawem

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niebawem”.

 

„Niebawem” to jedno słowo, ponieważ w naszym języku nie występuje wyraz „bawem”. Dlatego też należy pamiętać o tym, że wyrazu nie można rozdzielać na dwa osobne człony.

 

Przykłady:

Niebawem skończę pisać wypracowanie z polskiego.

Niebawem odwiedzimy cię w twoim nowym mieszkaniu.

Komentarze