Jak piszemy: niechybnie czy niehybnie?

niechybnie

Poprawna pisownia

niehybnie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "niechybnie".

 

W odniesieniu do tego słowa nie stosujemy żadnej słownikowej zasady, należy jednak wziąć pod uwagę jego etymologię – "niechybnie" należy do rodziny wyrazów wywodzącej się od słowa "chybić", które z kolei pochodzi od prasłowiańskiego chybiti.

 

Przykłady:

Jeśli ta choroba nie będzie leczona, niechybnie doprowadzi do śmierci pacjenta.

Niechybnie dojdzie do eskalacji konfliktu.

Komentarze