Jak piszemy: nieciekawie czy nie ciekawie - razem czy osobno?

nieciekawie

Zależy od kontekstu

nie ciekawie

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Na tym wydarzeniu było nieciekawie.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Tam jest nie ciekawie, ale nudno.

Komentarze

~ Lalisa Manoban
3/15/21, 5:59 PM
Razem ;)