Jak piszemy: nieco czy nie co?

nieco

Poprawna pisownia

nie co

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieco”.

Wprawdzie partykułę „nie” z zaimkami piszemy z reguły oddzielnie, to istnieją od tej zasady wyjątki – tak się dzieje w omawianym przypadku. Inne przykłady: nieswój, niejaki, niewiele, niektórzy.

„Nieco” to inaczej „trochę, odrobinę”, oznacza, że jest czegoś mało.

Przykłady użycia:
Byłam nieco zawiedziona twoim zachowaniem.
Masz nieco racji, choć i tak jestem innego zdania.
Zjadła nieco kaszy i zaraz odsunęła od siebie talerz.

 

Komentarze