Jak piszemy: nieczęsto czy nie często - razem czy osobno?

nieczęsto

Poprawna pisownia

nie często

Niepoprawna pisownia

Wyraz "nieczęsto" zapisuje się łącznie.

 

"Nieczęsto" to przysłówek utworzony od przymiotnika "nieczęsty", a zgodnie z zasadą partykułę "nie" z przysłówkami odprzymiotnikowymi zapisujemy łącznie.

Nieczęsto, czyli rzadko, niespotykanie.

 

Przykłady:

Nieczęsto zdarza się, żeby tak młoda osoba już tyle osiągnęła.

Ulewy w tym regionie zdarzają się nieczęsto.

Nieczęsto można go było zobaczyć w biurze.

Komentarze