Jak piszemy: nieczułość czy nie czułość?

nieczułość

Poprawna pisownia

nie czułość

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieczułość”

Partykułę „nie” (jako wykładnik zaprzeczenia) z rzeczownikami piszemy łącznie, np. nieszczęście, niepokój, niecierpliwość, nieszczęście.

Przykłady użycia:
Cechowała ją nieczułość i arogancja.
Zadziwiał mnie swoją nieczułością.
Nieczułość była jej całkowicie obca.

Komentarze