Jak piszemy: niedaleko czy nie daleko – razem czy osobno?

niedaleko

Poprawna pisownia

nie daleko

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

Niedaleko czyli w pobliżu, w niedalekiej odległości od czegoś, blisko lub mający niedługo nastąpić; być niedaleko od czegoś (zmierzać do osiągnięcia celu).

Niedaleko jest połączeniem partykuły nie z przysłówkiem (jak?) daleko. Konstrukcje, w których występuje przysłówek w stopniu równym zawsze będzie zapisywany łącznie.

Przykłady:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Niedaleko morza mieszkają moi dziadkowie.
Gdy dzwonił do mnie, był już niedaleko.

Komentarze

~ Klawymaciuś
11/14/19, 4:04 PM
To jest klawe