Jak piszemy: niedługo czy nie długo – razem czy osobno?

niedługo

Poprawna pisownia

nie długo

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Niedługo, czyli wkrótce.

"Niedługo" jest połączeniem partykuły "nie" z przysłówkiem (jak?) "długo". Konstrukcje, w których występuje przysłówek w stopniu równym, zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:
Niedługo upragnione wakacje.
Już niedługo skończą się zapasy.
Za niedługo wrócą rodzice.

 

Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np:
Nie długo, lecz błyskawicznie załatwili tę sprawę.
Nie długo, ale najdłużej w dziejach!

Komentarze

~ Teodor
6/20/23, 8:12 AM
To w końcu jak, niedługo, czy za niedługo, bo się gubię?
~ Hrj
1/9/23, 8:46 PM
Dzk
~ wiki
6/1/20, 11:40 AM
dzk