Jak piszemy: niedola czy nie dola – razem czy osobno?

niedola

Zależy od kontekstu

nie dola

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Taka moja niedola.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To była nie dola, ale smutek i rozpacz.

Komentarze