Jak piszemy: niedosłyszeć czy nie dosłyszeć – razem czy osobno?

niedosłyszeć

Poprawna pisownia

nie dosłyszeć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niedosłyszeć”.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z czasownikami piszemy osobno. Są jednak takie cząstki, których cząstka „nie” jest integralnym składnikiem wyrazu – wtedy należy zapisać to łącznie. „Niedosłyszeć” jest właśnie takim czasownikiem.

 

Przykłady:

Niedosłyszałam, co powiedziałeś.

Uczeń niedosłyszał na lekcji, co jest zadane.

Komentarze