Jak piszemy: niedostarczono czy nie dostarczono – razem czy osobno?

nie dostarczono

Poprawna pisownia

niedostarczono

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nie dostarczono”.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z nieosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no i -to piszemy rozłącznie. „Dostarczono” jest właśnie bezosobową formą czasownika „dostarczyć”.

 

Przykład:

Dzisiaj nie dostarczono żadnej przesyłki.

Tego listu nie dostarczono adresatce.

Komentarze