Jak piszemy: niedostarczony czy nie dostarczony – razem czy osobno?

niedostarczony

Zależy od kontekstu

nie dostarczony

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi biernymi piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Twój list został niedostarczony.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Ta paczka została nie dostarczona, ale zagubiona przez listonosza.

Komentarze