Jak piszemy: niedotrzymanie czy nie dotrzymanie - razem czy osobno?

niedotrzymanie

Poprawna pisownia

nie dotrzymanie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "niedotrzymanie".

 

Zgodnie z regułą słownikową partykułę "nie" jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z rzeczownikami.

 

Przykłady:

Za niedotrzymanie warunków umowy grozi kara.

Politycy nie ponoszą żadnych konsekwencji za niedotrzymanie obietnic wyborczych.

Komentarze