Jak piszemy: niedowierzam czy nie dowierzam – razem czy osobno?

nie dowierzam

Poprawna pisownia

niedowierzam

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „nie dowierzam”.

 

Partykułę „nie” z osobowymi formami czasownika piszemy osobno – „dowierzam” to forma pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika „dowierzać”.

Błędna forma „niedowierzam” wynika najprawdopodobniej ze skojarzenia z takimi czasownikami jak: niedomagać, niedowidzieć, niedosłyszeć itd.

 

Przykłady użycia:

Nie dowierzam jego słowom.

Wciąż nie dowierzam, że mam swój własny dom.

Przecieram ze zdumienia oczy, nie dowierzam temu, co widzę.

Komentarze