Jak piszemy niedyskrecja czy nie dyskrecja – razem czy osobno?

niedyskrecja

Zależy od kontekstu

nie dyskrecja

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Twoja niedyskrecja doprowadziła do kłótni.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To była nie dyskrecja, lecz całkowity nietakt z twojej strony.

Komentarze