Jak piszemy: niedziałające czy nie działające – razem czy osobno?

niedziałające

Poprawna pisownia

nie działające

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niedziałające”.

 

Z imiesłowami przymiotnikowymi („niedziałające” to imiesłów przymiotnikowy czynny) partykułę „nie” pisze się razem.


Przykłady użycia:

Spotkajmy się obok tego niedziałającego sklepu na rogu.
Musimy pozbyć się niedziałających sprzętów, zabierają tylko miejsce.

Komentarze