Jak piszemy: niedzisiejszy czy nie dzisiejszy – razem czy osobno?

niedzisiejszy

Poprawna pisownia

nie dzisiejszy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niedzisiejszy”.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie. „Niedzisiejszy” jest przymiotnikiem pochodzącym od przysłówka „dziś”.

 

Przykłady:

Twoje poglądy na ten temat są niedzisiejsze.

Ten wąs nadaje mojemu dziadkowi niedzisiejszy wygląd.

Komentarze