Jak piszemy: niefajnie czy nie fajnie – razem czy osobno?

niefajnie

Poprawna pisownia

nie fajnie

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Niefajnie, czyli niedobrze, nieładnie.

"Niefajnie" jest połączeniem partykuły nie z przysłówkiem (jak?) "fajnie". Konstrukcje, w których występuje przysłówek w stopniu równym, zawsze zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:
Niefajnie jest być wykluczonym.
To niefajnie mieć katar.
Niefajnie jest mieć chorego kota.

 

Wyjątkowo słowo nie w kontrastywnych zestawieniach piszemy oddzielnie, np.:
Była nie fajna, lecz fantastyczna!
Ta sukienka jest nie fajna, ale boska!

Komentarze