Jak piszemy: niefart czy nie fart - razem czy osobno?

niefart

Zależy od kontekstu

nie fart

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, np. Ostatnio masz ogromny niefart.

Jednak pisownię oddzielną zastosujemy, gdy mówimy o przeciwieństwie, np.: To był nie fart, ale boska interwencja.

Komentarze