Jak piszemy: niegłupie czy nie głupie – razem czy osobno?

niegłupie

Zależy od kontekstu

nie głupie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Ich użycie zależy od kontekstu wypowiedzi.

 

Forma „niegłupie” to zaprzeczona forma przymiotnika „głupi” – forma rodzaju żeńskiego liczby mnogiej (np. niegłupie dziewczyny), forma rodzaju męskiego liczby mnogiej (np. niegłupie pomysły) i forma rodzaju nijakiego liczby pojedynczej (np.

niegłupie dziecko).

Partykułę „nie” pisze się łącznie z przymiotnikami w stopniu równym, np. nieładny, niedobre, nienaturalna.

 

W formie „nie głupie” partykuła „nie” może nie tylko stanowić zaprzeczenie, ale również wprowadzać przeciwstawienie – w takich przypadkach uzasadniona jest pisownia rozdzielna (np. nie ładny, ale brzydki). Stosuje się ją również gdy partykuła

„nie” występuje po przysłówkach „bynajmniej” i „wcale” (np. bynajmniej nie głupi), a także kiedy zestawia się ze sobą dwie cechy, akcentując jedną z nich (np. szczupła, ale nie chuda).

 

Przykłady użycia:

Muszę przyznać, że twoje pomysły są niegłupie, obawiam się tylko, że trudno je będzie wcielić w życie.

Te dziewczyny były trochę ograniczone, ale bynajmniej nie głupie.

Komentarze

~ cymbał
1/8/22, 1:13 PM
to jest gupie!
~ debil
3/16/21, 8:50 PM
to jest niegłupie
~ CZARO TO NIE TWOJA LIGA NBA
1/29/21, 5:49 PM
Nie głupie