Jak piszemy: niegorszy czy nie gorszy

nie gorszy

Poprawna pisownia

niegorszy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “nie gorszy”. 

 

Wyraz “gorszy” jest formą stopnia wyższego przymiotnika "zły". Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym piszemy oddzielnie. 

 

Przykłady: 

Tegoroczny urlop był nie gorszy od poprzedniego. 

Mam nie gorszy nastrój niż wczoraj. 

 

UWAGA: Partykułę “nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, a zatem: "nie gorszy", ale "niezły". 

 

Wyraz “gorszy” jest również formą trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika “gorszyć”, który oznacza: wywoływać oburzenie, demoralizować. 

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z czasownikami piszemy oddzielnie. 

 

Przykłady:

Osoba kulturalna nie gorszy innych swoich zachowaniem. 

“Nic tak nie gorszy jak prawda”

                                  (Stefan Kisielewski). 

Komentarze