Jak piszemy: niegrzeczny czy nie grzeczny - razem czy osobno?

niegrzeczny

Zależy od kontekstu

nie grzeczny

Zależy od kontekstu

W języku polskim występuje zarówno łączna, jak i rozłączna pisownia wyrazu "niegrzeczny". Zależy ona od kontekstu wypowiedzi. 

 

“Niegrzeczny” to antonim przymiotnika “grzeczny”. Stosujemy go na określenie kogoś, kto jest źle wychowany, nieposłuszny. Czasem mówimy tak również o kontrowersyjnym, niekonwencjonalnym dziele artystycznym.  

“Niegrzeczny” jest przymiotnikiem w stopniu równym. Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie. 

 

Przykłady: 

Mój syn cierpi na ADHD, choć zdaniem nauczycieli jest po prostu niegrzeczny. 

Na niegrzeczny komentarz najlepiej odpowiedzieć kulturalnie. 

Pracownik, który w niegrzeczny sposób odnosi się do przełożonego, powinien liczyć się z naganą. 

 

Przymiotnik “niegrzeczny” piszemy oddzielnie (“nie grzeczny”), kiedy partykuła “nie” wprowadza w zdaniu przeciwstawienie. 

 

Przykłady: 

Chciałam stworzyć obraz, który będzie nie grzeczny, ale przełamujący społeczne tabu. 

Ten uczeń jest nie grzeczny, ale źle wychowany. 

Dostałam dzisiaj e-mail, który był nie grzeczny, a bardzo niestosowny. 

Komentarze

~ Darix_
5/8/23, 6:29 PM
Dziękuje????
~ Jacek
11/19/22, 12:29 PM
Dzięki
~ Fontan_play
1/24/22, 3:21 PM
Dziękuje