Jak piszemy: nieidealny czy nie idealny – razem czy osobno?

nieidealny

Zależy od kontekstu

nie idealny

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Polskie drogi są nieidealne.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To jest nie idealne, ale wręcz okropne!

Komentarze