Jak piszemy: niekarany czy nie karany - razem czy osobno?

niekarany

Zależy od kontekstu

nie karany

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Bartek jest niekarany.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Michał jest nie karany, ale chwalony przez swoich rodziców.

Komentarze