Jak piszemy: niekoleżeński czy nie koleżeński - razem czy osobno?

niekoleżeński

Zależy od kontekstu

nie koleżeński

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Bartek jest bardzo niekoleżeński.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Twoje zachowanie było nie koleżeńskie, ale bardzo niemiłe.

Komentarze