Jak piszemy: nielepiej czy nie lepiej - razem czy osobno?

nie lepiej

Poprawna pisownia

nielepiej

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nie lepiej”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym piszemy rozdzielnie. Przysłówek „lepiej” jest stopniem wyższym od „dobrze”, dlatego należy go zapisać rozdzielnie z „nie”.

 

Przykłady:

Jest nie lepiej, a znacznie gorzej.

Czy nie lepiej przełożyć nasze spotkanie na bliższy termin?

Komentarze