Jak piszemy: niemały czy nie mały - razem czy osobno?

niemały

Zależy od kontekstu

nie mały

Zależy od kontekstu

Pisownia tego wyrazu zależy od kontekstu.

 

Przymiotniki w stopniu równym zapisujemy łącznie z przeczeniem „nie”. „Niemały” oznacza tu po prostu „duży”, np.: Mój pokój nie jest wcale taki niemały.

Pisowni rozdzielnej używamy wtedy, gdy chcemy zaznaczyć przeciwstawienie, np.: Ta plama jest nie mała, ale bardzo duża.

Komentarze