Jak piszemy: niemalże czy nie malże - razem czy osobno?

niemalże

Poprawna pisownia

nie malże

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niemalże”.

 

Wyraz „niemalże” należy zapisywać łącznie, ponieważ powstał z połączenia dwóch partykuł: „niemal” i „że”.

 

Przykłady:

Zrobił to niemalże z mistrzowską precyzją.

Budynek został zniszczony niemalże w całości.

Komentarze