Jak piszemy: niemożliwe czy nie możliwe - razem czy osobno?

niemożliwe

Poprawna pisownia

nie możliwe

Niepoprawna pisownia

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: To, co zrobiłaś, jest niemożliwe.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To było nie możliwe, ale całkowicie przewidywalne.

Komentarze