Jak piszemy: niemożność czy nie możność – razem czy osobno?

niemożność

Zależy od kontekstu

nie możność

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Niemożność wykonania zadania przesunęła termin realizacji projektu.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Odczuwam nie możność, ale ogromną chęć działania.

Komentarze