Jak piszemy: niemycie czy nie mycie - razem czy osobno?

niemycie

Zależy od kontekstu

nie mycie

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Niemycie owoców i warzyw jest nieodpowiednie dla zdrowia.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Nie mycie, ale tylko porządne czyszczenie chemiczne może sprawić, że twoje buty znów będą białe.

Komentarze