Jak piszemy: nienawidzę czy nie nawidzę – razem czy osobno?

nienawidzę

Poprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

"Nienawidzę" oznacza uczucie do kogoś lub czegoś nienawiści, niechęci, odrazy lub obrzydzenia. 

"Nienawidzę" to forma w 1. osobie liczby pojedynczej pochodząca od czasownika "nienawidzić". Choć w staropolszczyźnie zapis rozłączny motywowany był przeczeniem wyrazu "nawidzić", czyli lubić, kochać, stąd "nie nawidzić", obecnie wyraz ten jest niesamodzielny znaczeniowo, stąd poprawna jest pisownia łączna.

 

Przykłady:

Odkąd pamiętam, nienawidzę lodów waniliowych.
Nienawidzę Kasi za to, że mnie opuściła.
Szczerze nienawidzę u ludzi obłudy. 

Komentarze

~ Cziczerro
5/29/20, 3:40 PM
Całe życie w kłamstwie
~ anonimus
5/28/20, 12:01 PM
dzięki