Jak piszemy: nienażarty czy nie na żarty?

nienażarty

Zależy od kontekstu

nie na żarty

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Słowo „nienażarty” oznacza: żarłoczny, nienasycony, łakomy; ten, który się nie najadł/nie nażarł.

Wyrażenie „nie na żarty” oznacza: naprawdę, serio.

Przykłady użycia:
Jego pies zjadał wszystko, był wiecznie nienażarty.
Po tych słowach obraziła się na mnie nie na żarty.
Śmiała się, że taniej będzie go ubrać niż wykarmić, jej syn od urodzenia był nienażarty.
Wydawało mi się, że niczego się nie boję, ale wtedy przeraziłem się nie na żarty.

Komentarze