Jak piszemy: nieoceniony czy nie oceniony - razem czy osobno?

nieoceniony

Poprawna pisownia

nie oceniony

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik "nieoceniony" piszemy łącznie.

 

Gdy "nie" występuje nie jako wyraźne zaprzeczenie stanu rzeczy, a jedynie wskazuje na jego odwrotność, partykułę tę z przymiotnikami zapisujemy łącznie.

Nieoceniony czyli taki, którego wartości nie da się określić dostępnymi słowami, nad wyraz cenny.

 

Przykłady:

Twoja pomoc w matematyce była dla mnie nieoceniona.

Nieoceniony wkład w kampanię prezydencką wniósł sam kandydat i jego rodzina.

Jesteś nieoceniony! Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz.

Komentarze